Menneske og automasjon

Verden vi lever i blir stadig mer digitalisert. Dette skaper muligheter for utvikling av sikrere og mer effektive arbeidsmiljøer og praksis, og utfordrer samtidig vår tidligere forståelse av menneskets rolle i avanserte teknologiske systemer, vi jobber for å endre dette.

Vi er en avdeling innen Digitale systemer som samler et tverrfaglig team med erfaring i menneskelige interaksjon, kognitiv og eksperimentell psykologi og maskinlæring. Sammen arbeider vi for å støtte utformingen av digitale grensesnitt og å utvikle intelligente brukerovervåkingssystemer som evaluerer menneskets kognitive og atferdsmessige tilstand ved hjelp av de grensesnittene.

Vårt fokus er på analyse og optimalisering av menneskelig ytelse i komplekse digitale miljøer, med de endelige målene å forbedre ytelsen og sikkerheten.

Vi jobber på fire hovedområder:

 

Mennesker i prosessen med digitalisering

Vi undersøker hvordan mennesker bruker og reagerer på digitale og kunstige intelligenssystemer (AI) i en rekke driftsmiljøer, fra kontrollrom i et kjernekraftverk til førersete i en bil. Ved å bruke vår kunnskap og erfaring med hvordan ulike nivåer av automatisering kan påvirke menneskelig ytelse, utvikler vi anbefalinger for å optimalisere interaksjonen mellom mennesker og automatisering.

Mennesket i samhandling med ny teknologi

Vi ser på menneskelige egenskaper og reaksjonsmønstre når vi tar i bruk ny teknologi. Vi utvikler smarte overvåkingssystemer som analyserer biometriske data ved hjelp av maskinlæring og algoritmer for å oppdage utfordringer hos oss mennesker som tretthet, distraksjoner, stress og andre kognitive og følelsesmessige faktorer. Når vi arbeider med automatiserte systemer, er det like viktig for maskinen å forstå de menneskelige faktorene og som for oss å forstå maskinens tilstand. Dataene vi samler inn og analyserer, kan brukes til å utvikle menneskelige automatiseringssystemer som er virkelig gjennomsiktige og samarbeidsvillige, noe som muliggjør optimal ytelse og sikkerhet.

Brukerens oppfatninger av avanserte teknologier

Hva mennesker føler om avanserte teknologier kan spille en viktig rolle i hvordan disse teknologiene brukes eller til og med misbrukes. Hvis folk ikke forstår eller er ukomfortable med avansert teknologi, er de mindre tilbøyelige til å bruke dem på den forventede måten som kan redusere den utformede sikkerheten og ytelsen til disse teknologiene. I tillegg til å utvikle og analysere digitale og AI-teknologier bruker vi vår erfaring og kunnskap om menneskelig ytelse og kognitiv psykologi for å undersøke de relaterte etiske problemene som kan påvirke situasjonsbevissthet og tillit i disse situasjonene.

Kunstig intelligens

Algoritmer til maskinlæring anses ofte for å være en «black box» – vi vet at de funker, men vi vet ikke hvordan de fungerer, og derfor forstår vi ikke fullt ut fordelene og kanskje enda viktigere begrensningene av kunstig intelligens. Etter hvert som de blir mer komplekse blir de indre arbeidene til disse algoritmene enda mer ugjennomtrengelige, til det punkt at selv ingeniøren som utvikler algoritmen ikke fullt ut kan forklare hvorfor det fungerer som det gjør. Transparens innen kunstig intelligens er ikke bare viktig for den menneskelige brukeren, men også for de som er ansvarlige for å regulere hvordan og når det skal brukes. Ved å bruke teknologi utviklet i vårt Biometrics-laboratorium, utvikler vi et virtuelt miljø der algoritmer kan testes for å bestemme hvordan de fungerer og når de feiler.

Kontakt

+47 452 53 183

Relaterte artikler