IFEs styre

Styrets sammensetning 2018-2020

  • Olav Fjell (styreleder)
  • Økonomidirektør Anne Harris, Multiconsult
  • Kerstin Dahlgren-Persson, frittstående konsulent
  • Instituttleder Jo Døhl, Kjemisk institutt UiO
  • Direktør Johan Hustad, NTNU Energi
  • Forsker I Camilla Tveiten Engeland, ansattes representant Kjeller
  • Avdelingsingeniør Terje Bodal, ansattes representant Halden
  • Personvernrådgiver Monica Guldhaugen, personlig varamedlem
  • Seniorforsker I Christian Hartmann, personlig varamedlem