Atomavfall og dekommisjonering

Sektor Atomavfall og dekommisjonering har ansvaret hos IFE for håndtering av radioaktivt avfall og dekommisjonering av IFEs atomanlegg og drifter på vegne av staten et Kombinert Lager og Deponi for Radioaktivt Avfall (KLDRA) som er lokalisert i Himdalen i Aurskog-Høland kommune. Sektoren består av avdelingene Nukleærteknologi, Prosjektledelse og Radavfall, i tillegg til programmet Historisk atomavfall og dekommisjonering.

Avdeling Radavfall har ansvaret for å behandle lav- og mellomaktivt Radioaktivt avfall som mottas kommer både fra IFEs egne atomanlegg og annen virksomhet som produserer nukleært avfall, og mottar og behandler også radioaktivt avfall fra eksterne virksomheter som industri, sykehus og universiteter.

Sektoren har på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet ansvaret for å lede arbeidet med å planlegge og utføre tiltak med basis i de statlige utredningene som ble utarbeidet i perioden 2013 til 2016 som omhandlet utvikling av løsninger for oppbevaring og håndtere atomavfallet i et kort- og langsiktig perspektiv, og fremtidig dekommisjonering (nedbygging) av Norges atomanlegg. Arbeidet er samlet i et eget program som skal følge opp alle anbefalinger fra de statlige utredningene (KVU- og KS1-rapportene) med underliggende delprogrammer og prosjekter.

Avdelingene Nukleærteknologi og Prosjektledelse er i all hovedsak engasjert med oppgaver i Programmet.

IFEs styre besluttet 27.6.2018 å avvikle driften ved Haldenreaktoren. Sektoren vil ha ansvaret for å planlegge dekommisjoneringen av reaktoren og tilhørende nukleære anlegg.

Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) ble opprettet under Nærings- og fiskeridepartementet som en statlig etat for avvikling av nasjonale atomanlegg og håndtering av atomavfall. Grensesnittet mellom oppgaver som IFE (sektor Atomavfall og dekommisjonering) skal ha ansvaret for og hvilke oppgaver som NND skal ivareta vil bli avklart nærmere.

Relaterte artikler