Haldenprosjektet

Haldenprosjektet er et internasjonalt forskningsprosjekt under OECD-organisasjonen Nuclear Energy Agency (NEA) der statlige sikkerhetsorganisasjoner, nasjonale forskningsstiftelser og industribedrifter i 19 land samarbeider.

Haldenprosjektet («OECD Halden Reactor Project» på engelsk) er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med fellesfinansiering fra medlemslandene. Medlemmer i Haldenprosjektet er i hovedsak myndighetsrettede tilsynsorganer, forskningsinstitutter og industriselskaper som forsker på reaktorsikkerhet. Prosjektet administreres av IFE.

Forsknings- og utviklingsarbeidet ved Haldenprosjektet omfatter i dag:

  • Internasjonalt koordinert utvikling og gjensidig utveksling av sikkerhetsteknologi.
  • Etablering av kvalifiserte brensels- og materialdata som underlag for lisensiering og sikkerhetsvurderinger.

Forskningsprogrammet er finansiert av de deltagende landene og ble tidligere (1958-2020) fornyet hvert tredje år. Haldenreaktoren stengte i 2018 men forskningsprogrammet for brensel og materialforskning fortsetter ut 2023.

Forskningsprogrammet for Menneske-Teknologi-Organisasjon (MTO) var en betydelig del av «Haldenprosjektet» frem til 2020 og lever videre i form av det nyetablerte «Halden HTO Project». HTO-prosjektet omtales også som Haldenprosjektet internt på IFE.